R.P.HADDOCKS MCSA- MCITP-SA PROFIEL

Professionele Kennis en ervaring profiel EU

                             MCSE-MCSA/MCITP SA profiel en Infrastructuur:


Als ICT Infrastructuur Server Administrator en Consultant ontwerp en/of implementeer je zelfstandig of in projectverband/teamsverband ICT-infrastructuren en voer je migraties en moderniseringstrajecten uit. De taken bestaan uit het ontwerpen en implementeren van technisch hoogwaardige oplossingen en het installeren en configureren van serversystemen, sites,netwerken en desktops computers.

 

Mijn verantwoordlijkheden
Ontwerpen en implementeren van ICT infrastructuur oplossingen,migraties en de nodige moderniseringstrajecten uitvoeren;
Contacten leggen en onderhouden met klanten, het opstellen van implementatievoorstellen, offertes, het algemene ondersteunen van het verkoopproces.

Mijn functionele begrippen:
Multi functionele denk- en werkniveau, ruime kennis van de Microsoft Windows server- en desktopbesturingssystemen, ervaring in Active directorypolicies,serversystemen,backoffice/backend,Network load balancing,Fault tolerance,Subnetting, RAID controllers,DNS, DHCP, TCP/IP en een  afgeronde Microsoft MCSE-MCSA/MCITP SA certificering.

Kennis van clustering,replicaties, SQL Server en/of SharePoint,kennis van en ervaring in verschillende Desktop Applicaties, Virtualisaties oplossingen zoals: VMware, Hyper-V VM, en de bekende Thinapp.Bekendheid met server-, storage-, backup-, security- en netwerkoplossingen.

Ruim 10 jaren aantoonbare kennis en ervaring in de automatisering gebied en sinds kort MCSA-MCITP SA gecertificeerd binnen bovengenoemde aandachtsgebieden.
Gestructureerd en in teamverband kunnen werken,Communicatief vaardig (Engels/Nederlands)

Analyserend vermogen,initiatief nemend en pro-actief kunnen werken,klant- en servicegerichte instelling.

Competenties:
Klantgerichtheid: Onderzoeken van wensen en behoeften van de klant en hiernaar handelen. Anticiperen op behoeften van klanten,hoge prioriteit geven aan servicebereidheid en klant tevredenheid.

Marktgerichtheid,laten blijken goed geïnformeerd te zijn over ontwikkelingen in de markt en nieuwe opkomende technologieen,resultaatgerichtheid, actief gericht zijn op het behalen van resultaten en doelstellingen en de bereidheid om in te grijpen bij tegenvallende resultaten.

Kwaliteitsgerichtheid:

Hoge eisen stellen aan kwaliteit van producten en diensten en daarnaar handelen,
Impact: Een vertrouwenwekkende eerste indruk op anderen maken en deze weten te handhaven,

Ondernemend:

Initiatief nemend en pro-actief werken.

Probleemanalyse:

Signaleren van problemen, herkennen van belangrijke informative, verbanden leggen tussen gegevens. Opsporen van mogelijke oorzaken van problemen en zoeken naar ter zake doende gegevens.

Oordeelsvorming:

Op basis van beschikbare informatie juiste en realistische conclusies trekken.

Leervermogen:

Nieuwe informatie,ontwikkelingen, ideeën met inzicht opnemen en effectief toepassen.

Creativiteit:

Met oorspronkelijke oplossingen komen voor problemen die met deze functie verband houden. Nieuwe werkwijzen bedenken ter vervanging van bestaande.Organiseren van eigen werk,effectief het eigen werk organiseren door het formuleren van doelstellingen en het plannen van activiteiten. Beschikbare tijd en energie richten op de hoofdzaken en
acute problemen.

Mondelinge communicatie:

Ideeën en feiten op heldere wijze presenteren, gebruikmakend van ter zake doende middelen. Persoonlijk presentatie afstemmen op de behoeften van het publiek en organisatie.

Schriftelijke communicatie:

Ideeën en meningen duidelijk maken in een rapport of document dat de juiste opzet en structuur heeft, grammaticaal correct is en dat de juiste taal en terminologie voor de lezer bevat.

Stressbestendigheid:

Effectief blijven presteren onder tijdsdruk, bij tegenslag, teleurstelling of tegenspel;

Zelfontwikkeling:

Inzicht hebben in mijn sterktes en zwakten en op basis hiervan acties ondernemen om eigen kennis, vaardigheden en competenties te vergroten/verbeteren en zodoende beter te presteren.

Conclusie:

Als een gecertifeerde MCSE-MCSA/MCITP SA ben je zelf verantwoordelijk voor je eigen inzet, prestaties, inzetbaarheid en ontwikkeling, je bent immers bewust van wat je wil en waarom dat je dit wil. Alleen dan kun je bepalen of je inzet niet alleen bijdraagt aan de organisatiedoelen, maar ook aan je eigen werkplezier, inzetbaarheid en persoonlijke ontwikkeling. Als een gecertifeerde moet je de verantwoordelijkheid nemen voor je eigen functioneren, dus zelf oppakken en zelf kijken naar je gedrag en de gevolgen daarvan. Hiermee geef je inhoud aan werknemerschap.

Deze verantwoordelijkheid vraagt om zelfreflectie en het organiseren van feedback. Immers, als een gecertificeerde   ben je inhoudelijk en verantwoordelijk voor de kwaliteit van je werk, de mate waarin het resultaat kwalitatief overeenkomt met de afspraken die je daarover hebt gemaakt en voor de gehele output van je werk. Uiteraard worden er afspraken gemaakt over de opdracht en is het beoordelen van het resultaat een onderwerp van gesprek. Maar het krijgen van feedback over mijn eigen inzet, inzetbaarheid, geleverde prestaties en ontwikkeling is mijn eigen verantwoordelijkheid.

Deze verantwoordelijkheids gevoel proces blijft in stand tot je bij jezelf volledig aangeeft de verantwoordelijkheid te kunnen dragen en in staat bent een realistisch zelfbeeld te kunnen vergaren en te vormen. Dan heb je immers zicht op het succes van je eigen inzet, je toekomstige inzetbaarheid en de persoonlijke ontwikkeling die je hebt realiseerd. Ook heb je dan je eigen reflectie- en feedback mechanismen georganiseerd.

                                                                      

 

      Ronny P.Haddocks MCSE-MCSA/MCITP –SA